Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2020, 186279Beschikkingen | aanvraagOssendrecht - OLV ter Duinenlaan 209 (Verlenging beslistermijn Wabo)

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

O Lv Vrouw ter Duinenln 209, 4641 RS Ossendrecht

Het bouwen van een landbouwloods

Ontvangen 28 mei 2020

 

Hoogerheide, 22 juli 2020