Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 181044Beschikkingen | afhandelingJanesloot 1 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verplaatsen (en vergroten) van het bestaande gaseiland naar de locatie (OV 20200249/5134837)

Op 25 juni 2020 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 11 januari 2021. De aanvraag betreft het verplaatsen (en vergroten) van het bestaande gaseiland naar de locatie.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).