Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 180772Beschikkingen | aanvraagNabij Sleatemar 79 (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/3950): aanvraag vergunning realiseren van 20 recreatiewoningen in het recreatiepark Lutsmond (OV 20

Op 06-jul-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van 20 recreatiewoningen in het recreatiepark Lutsmond.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.