Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 17419Overige besluiten van algemene strekkingOntwerpbesluit tot vaststelling containerlocaties in Lombardijen

De Concerndirecteur Stadsbeheer,

Gelet op artikel 4, lid 3 van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009,

Namens Burgemeester en Wethouders heeft de Concerndirecteur Stadsbeheer het voornemen de volgende locaties vast te stellen:

 

Voorgenomen locaties

locatie-nummer

straat

huisnummer of

nadere omschrijving

afvalsoort

restafval

 

 

 

 

4.425

Van Langendonckstraat

Op trottoir en 1e  p-vak. Ter hoogte van huisnummer 36

2 ondergrondse

 containers

 

 

 

 

4.096

Goldonistraat

Hoek Petrarcastraat ter hoogte van huisnummers 126-142

1 ondergrondse

container

 

 

 

 

4.123

Miltonstraat

Tegenover huisnummers 119-121

In groenstrook.

1 ondergrondse

container

 

 

 

 

 

Belanghebbenden kunnen tegen de voorgenomen locaties binnen zes weken na de datum van bekendmaking op www.overheid.nl schriftelijk bedenkingen uiten bij Hoofd Inzameling en Hergebruik van Stadsbeheer Schone Stad.

 

De bedenkingen moeten tenminste omvatten:

 

 • 1.

  De redenen van de bedenkingen;

 • 2.

  Naam en adres van de indiener;

 • 3.

  De dagtekening;

 • 4.

  Een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de bedenkingen zijn gericht. 

  Het is wenselijk een kopie van het ontwerpbesluit mee te sturen. De bedenkingen moeten worden gericht aan Stadsbeheer Schone Stad, t.a.v. Hoofd Inzameling en Hergebruik, Postbus 10902, 3004 BC Rotterdam.

    

  Ter inzage

  Het ontwerpbesluit ligt vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage bij het

  Stadskantoor van Stadsbeheer Schone stad, Kleinpolderplein 5.

    

 

Rotterdam,  17 januari 2020

 

De Concerndirecteur Stadsbeheer,

Voor deze,

 

De directeur Stadsbeheer Schone Stad,

Namens deze,

 

J. van Maaren

Hoofd Inzameling en Hergebruik