Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2020, 172322Overige besluiten van algemene strekkingVoorbereiding 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied

 

 

 

Wij zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan voor te bereiden voor het buitengebied van de gemeente Veere. Hiervan liggen nog geen stukken ter inzage en er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over dit bestemmingsplan. Het indienen van zienswijzen is pas mogelijk wanneer wij bekend maken dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.veere.nl onder ‘Inwoners & Bezoekers – Bouwen & Wonen – Ruimtelijke plannen buiten de kernen – 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied’. Bij de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan zullen wij overleg voeren met de betrokken overheden en instanties.

 

Domburg, 8 juli 2020.

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, de burgemeester,

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag