Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 170658Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 30 juni 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 30 juni 2020 de volgende besluiten genomen:

Collegevoorstel pi-school de Hondsberg vervangende nieuwbouw: second opinion

Het college heeft besloten kennis te nemen van de second opinion over de vervangende nieuwbouw van de pi-school de Hondsberg. Omdat de kosten van de vervangende nieuwbouw hoger zullen zijn dan aanvankelijk geraamd, heeft het college besloten om de gemeenteraad nu géén voorstel te doen tot het beschikbaar stellen van een krediet.

 

Collegevoorstel 'Raadsinformatiebrief jaarrekening 2019 en herziene begroting 2020 cultuurcentra Tiliander/ Den Boogaard'

Het college heeft ingestemd met bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘Jaarrekening 2019 en herziene begroting 2020 van de cultuurcentra Tiliander/ Den Boogaard’ en legt deze ter informatie voor aan de gemeenteraad.