Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 170049Overige besluiten van algemene strekkingBarbecueverbod in alle parken en sommige groenstroken in stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid besluit:

Gelet op artikel 5.8.A Algemene plaatselijke verordening;

 

Het barbecueverbod in alle parken en sommige groenstroken in stadsdeel Zuid vast te stellen.

 

Aldus besloten in de vergadering van 5 maart 2019,

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Namens hen,

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

Maaike Smeels,

Secretaris

Sebastiaan Capel,

Voorzitter

Bijlage Gebiedskaarten barbecueverbodsgebieden: