Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 167997Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Rotterdam - intrekking van Coulanceregeling Lijkbezorgingsrechten COVID-19

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur Stadsbeheer van 30 juni 2020;

 

overwegende dat, gelet op de versoepelingen in de noodverordening met betrekking tot het maximaal aantal mensen dat is toegestaan bij een begrafenis of crematie, de eerdere beperkingen op het aantal bezoekers is weggenomen;

 

overwegende, dat in de samenleving de anderhalve meter maatregel in elke situatie van toepassing is en ook wel het ‘nieuwe normaal’ wordt genoemd, waardoor de noodzaak tot het handhaven van de coulanceregeling niet meer aan de orde is;

 

gelet op artikel 10 van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020;

 

besluit:

Artikel I

Coulanceregeling Lijkbezorgingsrechten COVID-19 vervalt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 30 juni 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)