Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2020, 167843Overige overheidsinformatieVerlening mandaat en ondermandaat

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gooise Meren hebben besloten, ieder voor zover het hen aangaat, om voor met name genoemde bevoegdheden mandaat te verlenen aan de hoofden van de afdelingen.

Dit betekent dat de afdelingshoofden bevoegd zijn om in naam en onder verantwoordelijkheid van het college en de burgemeester beslissingen te nemen.

De hoofden van de afdelingen hebben vervolgens besloten gebruik gemaakt van de bevoegdheid om ondermandaat te verlenen aan medewerkers van hun afdelingen.

Dit betekent dat medewerkers beslissingen mogen nemen in een aantal zaken.

De mandaatlijsten liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Brinklaan 35 te Bussum.