Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2020, 165053Beschikkingen | afhandelingGemeente Woudenberg - melding realisatie gesloten bodemenergiesysteem - Prinses Amalialaan 10, Woudenberg

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 1 mei 2020 een melding ontvangen van Duratherm Nederland B.V. te Elburg. Het gaat om een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De melding heeft betrekking op het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Prinses Amalialaan 10 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2020-1948.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.