Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 16067Beschikkingen | afhandelingGemeente Alkmaar - verlening omgevingsvergunning - vestigen van een brouwerij - Aan de achterzijde van het pand aan de Diamantweg 9, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT  

1812

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend:

Aan de achterzijde van het pand aan de Diamantweg 9 Alkmaar: het vestigen van een brouwerij

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen, zie https://www.alkmaar.nl/Bezwaarschrift_indienen.html. Zet in uw bezwaarschrift altijd waarom u het niet eens bent met ons besluit. Uw bezwaarschrift moet vóór 28 februari 2020 zijn ontvangen.