Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 160057Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking verlening omgevingsvergunning, Koningsweg 27 Garderen, brandveiliggebruiken Dorpshuis Garderen

 

Einde reactietermijn 06-08-2020

Zaaknummer 2020W0598

Voor het inzien van de vermelde ontwerpbeschikkingen kunt u terecht bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Als u belanghebbende bent bij het besluit, dan kunt u voor het einde van de reactietermijn, bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze over dit plan naar voren brengen. U kunt er voor kiezen uw zienswijze mondeling naar voren te brengen.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342.