Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 159772Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2008, Pongeweg 4 en 6” gemeente Brummen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van vrijdag 26 juni 2020 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2008, Pongeweg 4 en 6”, NL.IMRO.0213.BPBG700071-on01 ter inzage ligt.

 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het bestemmen van een recreatiewoning, waarbij de verblijfsrecreatieve bestemming achterop het perceel ten behoeve van een minicamping vervalt.

 

I nzage termijn

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, liggen vanaf vrijdag 26 juni 2020 t/m donderdag 06 augustus 2020, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

  •  

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700071-on01

 

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPBG700071-/NL.IMRO.0213. BPBG700071-on01

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. (Reinier) Nooteboom, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 562 of per e-mail op r.nooteboom@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.