Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 156887Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Klein Kantje 5 en Dintherseweg ong. te Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Klein Kantje 5 en Dintherseweg ong. te Nistelrode’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPKleinkantjeacht5-ow01.

Inhoud

Het plan betreft het toevoegen van twee ruimte-voor-ruimtewoningen aan de Dintherseweg achter Klein Kantje 5 te Nistelrode.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 25 juni 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 24 juni 2020