Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 15597Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Beesel – mandaat portefeuillehouder

Het college van B&W heeft op 24 oktober 2019 besloten om de portefeuillehouder P&O te mandateren om de geschillenregeling en het reglement lokaal overleg vast te stellen in overleg met de medezeggenschapsorganen van de gemeente Beesel.