Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 15429Overige overheidsinformatieGemeente Zeewolde, vaststellen Boombeleidsplan kernen 2019

Op 7 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde besloten de gemeenteraad te adviseren het Boombeleidsplan kernen Zeewolde 2019 vast te stellen.

De raad zal het plan eind februari behandelen.

Na vaststelling door de raad wordt het boombeleidsplan gehanteerd als kader voor het beheer van bomen op gemeentelijk grondgebied. In dit plan komt o.a. de snoei van bomen, veiligheid van bomen en het beperken van overlast aan de orde. Hiervoor zijn in het plan spelregels opgenomen.

U kunt het conceptplan bekijken op de site van de gemeente Zeewolde via https://www.zeewolde.nl/gemeente/nieuwsberichten_42842/item/definitief-boombeleidsplan-zeewolde-vastgesteld_51505.htmlwww.zeewolde.nl/boombeleidsplan.