Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 151717VerordeningenAanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod binnenstad (apvg 2009)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

 

gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

HEEFT BESLOTEN:

 

het aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Binnenstad (APVG 2009) vast te stellen.

Artikel I Aanwijzingsbesluit

Het gebied de Brugstraat, A-Kerkhof, Vismarkt, Guldenstraat, Folkingestraat, Zwanestraat, Stoeldraaierstraat, Grote Kromme Elleboog, Turftorenstraat, Kleine Kromme Elleboog, Tussen Beide Markten, Tingtangstraatje, Waagstraat, Waagplein, Herestraat, Kleine Pelsterstraat, Carolieweg, Oosterstraat, Grote Markt en bijbehorende openbare ruimtes aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 5:12 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 ((brom)fiets onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimtes of plaatsen te laten staan).

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 26 mei 2020.

De loco-burgemeester,

Roeland van der Schaaf

De secretaris,

Christien Bronda