Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 14757Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 9 januari 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 20 janauri 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Bespreken kaderstellende discussienotitie veehouderijbeleid 2020

Aan de gemeenteraad wordt de kaderstellende discussienotitie veehouderijbeleid 2020 ter bespreking voorgelegd