Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 143339Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 2 juni 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 2 juni 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel incidentele subsidieverleningen 2020

Het college heeft besloten om aanvragen om subsidie door Stichting Huifbed-rijden de Vosjes, Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 en de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers af te wijzen. Een aanvraag om subsidie door Stichting Jeugdvakantiewerk Moergestel is wel toegekend.

 

Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Stand van zaken projecten sport

Het college heeft ingestemd met bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin wordt aangegeven om de projecten “onderhoud sportaccommodaties” en “ontwikkeling Sportpark Stokeind” door te schuiven naar 2021. De gemeenteraad wordt middels deze brief hierover geïnformeerd.

 

Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan “Ondergrondse 150kV Tilburg Noord - Best, gemeente Oisterwijk", dat het ondergronds brengen van de huidige (bovengrondse) 150 KV-verbinding via een nieuw tracé mogelijk maakt, ter inzage te leggen voor zienswijzen.

 

Collegevoorstel preventief toezicht 1e Berap 2020 Haaren

Het college heeft (in het kader van preventief toezicht op grond van de Wet Arhi) ingestemd met het collegebesluit van de gemeente Haaren van 26 mei 2020 om de eerste berap 2020, inclusief de voorgestelde financiële wijzigingen, vast te stellen.

 

Collegevoorstel beantwoording ingezonden brief Stop5GNL

Het college heeft ingestemd met het verzenden van de antwoordbrief op de ingezonden brief van Stop5GNL.