Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 140825Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 1 juni 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 1 juni 2020)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG, 8 mei 2020, nr. 168601-204996-PG, en 26 mei 2020, nr. 1693632-205523-PG;

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Overwegende dat:

 • -

  Er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 • -

  de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenspraak met het lokale bestuur binnen de gemeenten vallende onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus COVID-19;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 29 mei 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 1 juni 2020 heeft vastgesteld;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebieden of locaties kan aanwijzen waarvoor een verbod of een beperking van het gebruik geldt;

 • -

  de aanwijzing gebaseerd is op de inschatting dat op die plaats redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet kan worden nageleefd;

 • -

  de aanwijzing tevens gebaseerd is op de noodzaak om de zorgcontinuïteit in de regio te kunnen garanderen;

besluit:

 

Vast te stellen het Besluit aanwijzing gebieden en locatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 1 juni 2020,

Artikel 1. Verboden gebied en locaties

 • 1.

  Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd in de bijlage bij dit aanwijzingsbesluit.

 • 2.

  Dit verbod of beperking geldt niet voor:

  • a.

   bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

  • b.

   personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

  • c.

   de algemene uitzondering genoemd in artikel 3.1 eerste lid onder a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 1 juni 2020;

  • d.

   die gebieden waar door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar plaatsvindt.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, te weten gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, gemeente Brielle, gemeente Capelle a/d IJssel, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Krimpen a/d IJssel, gemeente Lansingerland, gemeente Maassluis, gemeente Ridderkerk, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen en de gemeente Westvoorne.

Artikel 3. Intrekking vorige aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 26 mei 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 1 juni 2020.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

 

Vastgesteld op 29 mei 2020 te Rotterdam.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijlage bij "Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties dd. 1 juni 2020": Overzicht gebieden en locaties in regio Rotterdam-Rijnmond

Gemeente  

Soort  

Locatie/adres  

Plaats  

Bijzonderheden  

Albrandswaard

Skatebaan

Skatebaan Poortugaal

Tussen 09:00 - 20:00 uur open voor kinderen t/m 12 jaar

Albrandswaard

Skatepark

Skatepark Portland

Weg naar het skatepark toe vanaf de driesprong (splitsing)

Tussen 09:00 - 20:00 uur open voor kinderen t/m

12  jaar

Barendrecht

Parkeerplaats

Parkeerplaats geluidswal Vrijenburgweg

Barendrecht

Sportlocatie en groenstrook

Stationsdek sportgedeelte

Capelle aan den

IJssel

JOP

JOP Capelle west

Capelle west (hoek tunnel

Algeraweg, Sibeliuspad en KarsWegelingpad)

Capelle aan den

IJssel

JOP

JOP Capelsebrug

Fascinatio (hoek Abram van

Rijckevorselweg, Abram van

Rijckevorselplein en Rhijnspoor )

Capelle aan den

IJssel

JOP

JOP Couwenhoekseweg

Oostgaarde (Couwenhoekseweg )

Capelle aan den

IJssel

JOP

JOP Jasmijnsingel

Schenkel (Jasmijnsingel, Jasmijnpad)

Capelle aan den

IJssel

JOP

JOP Poolvosweg

Capelle west (Poolvosweg)

Capelle aan den

IJssel

JOP

JOP Reviusrondeel

Middelwatering (hoek

Reviusrondeel, Algeraweg en Abram van Rijckevorselweg)

Capelle aan den

IJssel

JOP

JOP Schollebos en JOP Capelseweg

Schollevaar tussen Bermweg, Burgemeester van Beresteijnlaan, water de Nieuwerkerkse tocht en Capelseweg

Capelle aan den

IJssel

JOP

JOP Valeriusrondeel

Middelwatering (Valeriusrondeel, naast zwembad de Blinkert)

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Middenwetering/Parkzoom

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Moderato

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Vijverlaan

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Olympiade / trimbaan

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Rembrandtlaan

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

C.G. Roosweg

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

De Korf

De Korf

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Tuyterplein

Elckerlyc

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Voetbalvereniging DCV

Waalplantsoen

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Volkstuincomplex toegangsbrug tussen Lijsterbes en Goud-es

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Winkelcentrum Crimpenhof

Raadhuisplein

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Zwaneneiland inc Giocourt en BOJ

Zwanenkade / Ouverturelaan / Vijverlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Park

Middenweteringpark

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Park

Moderatopark

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d Ijssel

Parkeerplaats

Parkeerplaats

Krimpenerbosweg

ter hoogte van Krimpenerbosweg 2b en 4.

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Parkeerplaatsen

IJsseldijk en N210

IJsseldijk thv 117, 351, Molenaar van Schelvenlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d Ijssel

Wachtruimte

Wachtruimte busstation

ter hoogte van Albert Schweitzerlaan 12.

Lansingerland

Sport/Speel

Skatepark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

Lansingerland

Sport/Speel

Urban sportpark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

Maassluis

Atletiekbaan

Atletiekbaan

Dr. Albert Schweitzerdreef 477

aanpassen gesloten tussen 21:00 - 07:00 uur

Maassluis

Natuurgebied

Natuurpark Avonturis

langs Nieuwe Waterweg

aanpassen gesloten tussen 21:00 - 07:00 uur

Maassluis

Park

Vrijheidspark

Vrijheidspark Maasluis gelegen tussen de doctor Jan Schoutenlaan en de burgemeester Schwartzlaan te Maassluis

aanpassen gesloten tussen 21:00 - 07:00 uur

Maassluis

Skatepark

Skatepark Maasdijk

aanpassen gesloten tussen 21:00 - 07:00 uur

Maassluis

Voetbalkooi

Voetbalkooi Vrijheidspark

dr Jan Schoutenlaan

aanpassen gesloten tussen 21:00 - 07:00 uur

Maassluis

Voetbalveld

Cruyffcourt Mozartlaan

Mozartlaan

aanpassen gesloten tussen 21:00 - 07:00 uur

Nissewaard

Skatebaan

Skatebaan Groenenwoud

Iepenlaan

Ridderkerk

Strand

Zwemstrand "het Waaltje"

Waalweg thv pand 55

Rotterdam

MOP

P1 Prinses Beatrixlaan

Kralingsebos

Rotterdam

Park

West-Kruiskade

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats naast Spartaan '20

Naast Oldegaarde 251

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats sv BZC/Zuiderpark

THV Oldegaarde 21

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats SV Charlois

naast Oldegaarde 665

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats naast RVV Coal

naast Oldegaarde 353

Rotterdam

Parkeerplaats

Igor Stravinskisingel

Rotterdam

Parkeerplaats

Generaal vd Heijdenplein

Rotterdam

Parkeerplaats

Noorderhelling

Rotterdam

Plein

Plein Papendrechtstraat

Papendrechtstraat

Rotterdam

Speelplein

Amelandseplein

MUV Voetbalkooi

Rotterdam

Straat

Papendrechtstraat

Rotterdam

Voetbalkooi

Voetbalkooi Houdringeweg

Houdringeweg / Laarwoudpad

Rotterdam

Winkelcentra

Lengweg Hoogvliet

Tussen 22:00 - 07:00 uur

Rotterdam

Fitnesstoestellen

Prinsenpark

Rotterdam

Straat

Hansweertstraat

tussen Krabbendijkstraat tot en met Basic Fit Rotterdam Dorpslaan

Schiedam

Speelplein

van 't Hoffplein

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Speelveld

Bernardus IJzerdraatsingel

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Speelveld

Frans Halsplein

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Baan

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Edisonplein

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Göteborg

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Marconiweg

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Overschiesedwarsstraat

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Parkweg Cruyff Court

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Stationstraat

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Willem Pijperstraat

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalveld

Jozef Oreliosingel

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalveld

Straussplein

Nabij Vivaldilaan

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalveld / speelveld

Bachplein

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Westvoorne

Duinovergangen

Slag 1 en slag 2 Rockanje

Tussen 22:00 uur en 06:00 uur

Westvoorne

Gemeentelijk badstrand en gemeentelijk Duingebied

Slag 1 en slag 2 Rockanje

Tussen 22:00 uur en 06:00 uur

 

Preventief gesloten locaties kunnen onder regie en met toestemming van lokale Gemeente voor georganiseerd sporten tijdelijk opengesteld worden.

 

Vastgesteld op 29 mei 2020 te Rotterdam en treedt in werking op 1 juni 2020,

 

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

 

Toelichting  

Ter uitvoering van artikel 2.5. van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 1 juni 2020 wordt het wenselijk geacht om bepaalde gebieden en locaties aan te wijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden.

 

Voor een aangewezen gebied of locatie geldt dat niemand zich meer in het gebied mag bevinden, behalve de personen genoemd in artikel 1 tweede lid van dit besluit. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan recreatieparken, natuurgebieden of delen van deze gebieden, maar ook locaties als winkels aanwijzen indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. De voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geconstateerd, na consultatie van het lokale bestuur in de gemeenten van de veiligheidsregio, dat in de in bijlage 1 genoemde gebieden en locaties de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen in zijn geheel niet tot het beoogde resultaat zal leiden en/of de zorgcontinuïteit in de regio niet gegarandeerd kan worden.

 

De in de bijlage genoemde gebieden en locaties zijn niet limitatief. Indien het lokale bestuur in een gemeente constateert dat er uitbreiding van de lijst gebieden en locaties noodzakelijk is dan kunnen deze worden toegevoegd aan de bijlage na besluitvorming van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.