Gemeenteblad van Langedijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkGemeenteblad 2020, 14032Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Meeuwenlaan 1 te Sint Pancras

Op 14 januari 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Meeuwenlaan 1 te Sint Pancras. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OMG-20-009. De aanvraag betreft:

  • Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt meestal binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@gemeentelangedijk.nl of telefoonnummer (0226) 33 44 33.