Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2020, 13837Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mied'igge 16 in Winsum

Op 13 januari 2020 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Mied'igge 16 in Winsum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer V-20200007. De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Ingediende aanvragen

Het is alleen mogelijk om binnengekomen aanvragen in te zien. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Binnengekomen aanvragen kunt u inzien in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. Voor openingstijden of het maken van een afspraak ga naar www.waadhoeke.nl. Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u ook contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.