Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 137026Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Kennisgeving mobiel breken bouw- en sloopafval - Jonkerstraat 1, 5384 TJ Heesch

Gebrs. Van den Brand en Van Oort B.V. heeft een melding op grond van het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op het breken van in totaal 2.500 ton steenachtige materialen op het adres Jonkerstraat 1, 5384 TJ Heesch. De melding is geldig vanaf 8 juni 2020 tot uiterlijk 8 september 2020 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 10 werkdagen. De verwachte startdatum 8 juni 2020. Bronsterkte mobiele breker is 110 dB(A).

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.