Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 13482Overige overheidsinformatieontwerp-Beleidsregel geluid inpandige bedrijfswoningen op bedrijvenpark Woudfennen I en II te Joure ter visie

 

Met ingang van 20 januari 2020 ligt gedurende zes weken de ‘Beleidsregel geluid voor inpandige bedrijfswoningen op bedrijvenpark Woudfennen I en II te Joure’ ter inzage.

 

De beleidsregel

Er bestaat behoefte aan de mogelijkheid om inpandige bedrijfswoningen te realiseren op bedrijvenpark Woudfennen I en II te Joure. Deze woningen mogen geen onevenredige afbreuk doen aan de rechten van derden.

De beleidsregel geeft criteria waaraan voldaan moet worden om een inpandige woning te realiseren.

 

Inzage

De beleidsregel met bijbehorende stukken kunt u inzien bij: de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure, het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1) en het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt de beleidsregel hier downloaden.

 

Reageren

In de periode waarin de beleidsregel ter inzage ligt kunt u uw zienswijze indienen. Dat kan schriftelijk via een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

U wordt verzocht, naast een omschrijving van uw zienswijze, in uw brief te melden:

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

 

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de vaststelling van de beleidsregel, waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.