Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2020, 13205Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen kennisgeving besluit Jacob Glasstraat 9 A in Egmond Aan Zee (achter 7 en 9) Omgevingsvergunning WABO1801673

Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 13 januari 2020 zes wekenter inzage in het gemeentehuis. Een belanghebbende kan binnen zes weken na14 januari 2020 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord Holland,postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.