Gemeenteblad van Meierijstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadGemeenteblad 2020, 13111Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zwembadweg te Schijndel

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad hebben op 15 januari 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer OV-2019-0766 voor een omgevingsvergunning op locatie Zwembadweg te Schijndel te verlengen voor een periode van 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Kappen

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening. Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning.