Gemeenteblad van Aalten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AaltenGemeenteblad 2020, 130579Overige overheidsinformatieGemeente Aalten - Vertrokken met onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon/personen niet meer woont/wonen op het adres waarop hij/zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staat/staan geregistreerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten onderstaande persoon/personen op te nemen in het Register Niet-ingezetenen (RNI) met verblijfplaats Onbekend.

Naam: I. Tăranu

Geboortedatum: 17-10-1997

Datum uitschrijving: 21-04-2020

Naam: M. Nuţu

Geboortedatum: 22-06-1992

Datum uitschrijving: 21-04-2020

 

Gevolgen

Een ambtshalve registratie verblijfplaats Onbekend heeft tot gevolg dat bovenstaande persoon/personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan/kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning worden stopgezet. Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van de AOW.

 

Bezwaar besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Schrijf daarvoor een brief naar burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten of maak digitaal bezwaar met uw DigiD op www.aalten.nl. Zet in die brief in ieder geval:

  • Uw naam, adres en woonplaats;

  • De datum;

  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • Waarom u het niet eens bent met het besluit en

  • Uw handtekening

  • Doe dit wel binnen zes weken nadat het besluit waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. Anders kan uw bezwaar niet in behandeling worden genomen.