Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 128155Beschikkingen | aanvraagJoop Schweitzerstrjitte 2 en 4 te Elahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op een 2-onder-1-kapwoning (OV 20200259/5170009)

Op 15 mei 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel op een 2-onder-1-kapwoning.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.