Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 125319Plannen | ruimtelijkBuurtvisie vastgesteld Pakhuisweg 2030

Zaaknummer 120819

 

Op 7 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Ede de buurtvisie ‘Pakhuisweg 2030’ , met nummer NL.IMRO.0228.SVG2019PAKH0002-0301, vastgesteld. Het betreft een structuurvisie in de zin van de Wro.

Inzage

U kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 mei tot en met woensdag 1 juli (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt ten westen van bedrijventerrein A12. Het plan voorziet in een visie op de ontwikkeling van het Pakhuisweggebied, die gebaseerd is op twee uitgangspunten: het faciliteren van een aantal ruimtelijke ontwikkelingen, en het opwaarderen van de openbare ruimte in het gebied.

Beroep

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie.