Gemeenteblad van Tynaarlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloGemeenteblad 2020, 123011Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Tynaarlo – bekendmaking vaststelling beleid “invasieve soorten”

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo heeft op 6 mei 2020 het beleid “invasieve soorten” vastgesteld.

Inhoud beleid

Invasieve soorten zijn planten die hier van oorsprong niet thuishoren, invasief gedrag vertonen en een mogelijke bedreiging zijn voor de inheemse flora en fauna.

Deze planten zijn exoten. Soorten die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur, handel en tuincentra) hier terecht zijn gekomen. Ze kunnen zich explosief ontwikkelen en ze hebben hier vaak geen natuurlijke vijanden.

Een van de meest bekende is bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop. Deze is volop in het nieuws. Hij zorgt voor problemen in verharding en tuinen en de bestrijding er van is heel lastig. Andere bekende soorten zijn Reuzenbereklauw, Jakobskruiskruid, Springbalsemien, Ridderzuring en de Amerikaanse vogelkers.

Minder bekend, maar evengoed een probleem zijn de invasieve waterplanten. Ook daarvan hebben wij al meerdere soorten in onze gemeente. Het probleem is dat sloten en kanalen helemaal vol kunnen groeien waardoor al het leven onder water verstikt en de waterdoorstroming wordt belemmerd. Het moeilijke aan waterplanten is dat ze zo makkelijk verspreiden door de stroming van het water.

Vanuit de EU gelden zogeheten Unielijsten met de soorten waarop beleid moet worden gemaakt. In dit beleidsstuk wordt Europees beleid vertaald naar wat wij er als gemeente mee moeten doen, en of we nog aanvullende maatregelen willen treffen om verdere verspreiding te voorkomen.

Samengevat willen wij als gemeente insteken op het beheren van een aantal soorten en het voorkomen van verdere verspreiding.

Hoe we dat moeten doen verschilt per soort. Daarom richten we ons op risicovolle soorten en gebieden en dat bepaalt de aanpak. Plantsoort x Risicogebied = Aanpak

Tot slot komt er aan bod wat u er aan kunt doen om te voorkomen dat deze planten nog verder worden verspreid. Het doel is om met alle (kleine) maatregelen samen, het probleem beheersbaar te houden.

Inwerkingtreding

Het beleid treedt in werking een dag na bekendmaking. Het beleidsstuk treft u in de bijlage aan.

Informatie

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662.