Gemeenteblad van Schagen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenGemeenteblad 2020, 11857Overige overheidsinformatieOpenbaar gedeelte Presidium gemeente Schagen 28 januari 2020

De vergadering begint om 19.30 uur en is in vergaderruimte "Het Strand", Laan 19 te Schagen.

Mocht u voor een gesloten deur komen bel dan met de griffier Gert Meijer 0224-210642.

De agenda met de bijbehorende stukken zijn in te zien via onderstaande link:

 

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/664503/Presidium%2028-01-2020?