Gemeenteblad van Zoetermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerGemeenteblad 2019, 99283Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, energiezuinig maken van 214 woningen, Eemland, Collinsland, Duiveland, Flevoland en Fivelingo, Zoetermeer

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

 

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

  • Eemland, Collinsland, Duiveland, Flevoland en Fivelingo, Zoetermeer, energiezuinig maken van 214 woningen, WB20190205 (ontvangen d.d. 12 april 2019);

 

Ingediende aanvragen

Het is alleen mogelijk om binnengekomen aanvragen in te zien. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen in te dienen. Binnengekomen aanvragen kunt u inzien nadat u een afspraak hebt gemaakt, via www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie