Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 98937Beschikkingen | afhandelingParacommerciële Drank- en Horecavergunning Exploitatievergunning, S.V. Graftdijk, Kanaaldijk 1B, 1486 MG, West-Graftdijk

Drank en Horecawet en Algemene plaatselijke verordening

 

De burgemeester maakt bekend dat er geen zienswijzen zijn ingediend . De volgende vergunningen zijn verleend.

 

Verleend: Drank- en horecavergunning en exploitatie-/terrasvergunning.

Reden: nieuwe ondernemer

Naam: Sportvereniging Graftdijk

Handelsnaam: S.V. Graftdijk

Adres: Kanaaldijk 1B, 1486 MG West-Graftdijk

Openingstijden: dagelijks tussen 08:00 uur en 01:00 uur.

Terras: dagelijks tot 24:00 uur.

 

Met inachtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de vergunning vanaf 24 april 2019 gedurende zes weken ter inzage. Wilt u een vergunning inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij de Unit Leefgebied via telefoonnummer 14 072.

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode van zes weken schriftelijk beroep aanteken bij de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, locatie Alkmaar, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.