Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 98762Overige overheidsinformatieVerlengen Integraal handhavingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht 2015- 2018 1e wijziging

Het college heeft op 16 april 2019 besloten het Handhavingsuitvoeringsbeleid 2015-2018 1e wijziging, vastgesteld op 21 maart 2017, voor de duur van één jaar te verlengen. Dit in afwachting op beleid dat tezamen met een groot aantal andere gemeentes van de provincie Utrecht en de partners (Omgevingsdienst Regio Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de provincie) wordt ontwikkeld.

 

 

Stichtse Vecht, 19 april 2019