Gemeenteblad van Haaren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenGemeenteblad 2019, 98404Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning De Gijzel perceel D5480 en 5017 in Helvoirt (OV50549)

 

Het inrichten van percelen met teelt ondersteunende voorzieningen

Activiteiten, Bouwen, Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Datum ingediend: 12-04-2019

 

Aangegeven is datum van ontvangst. De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.