Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2019, 95182Overige overheidsinformatieVerkiezing van de leden van het Europees Parlement - STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 

 • 1.

  Bij de centrale balie in het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau in Nederland aan de stemming te mogen deelnemen, dit formulier is ook te downloaden van www.woensdrecht.nl/verkiezingen2019.

 • 2.

  Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.

 • 3.

  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

 • 4.

  Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

B. MONDELINGE AANVRAAG

 

 • 1.

  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.

 • 2.

  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

 • 3.

  Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het bureau verkiezingen van de gemeente Woensdrecht, tel. 140164, verkiezingen@woensdrecht.nl.

 

Hoogerheide, 18 april 2019