Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 91774Beschikkingen | afhandelingRottum, Binnendyk 12: verlenging beslistermijn aanvraag uitritvergunning (OV 20190065/4206055)

Op 8 april 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 21 mei 2019. De aanvraag betreft het realiseren van een aansluiting (in-/uitrit) op de provinciale weg N924 (gaat om het opnieuw bestraten van de - van oudsher al bestaande - ontsluiting vanaf de kavel tot de openbare weg).

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).