Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 87915Plannen | ruimtelijkontwerp wijziging Kruisweg I

Van 12 april tot en met 23 mei 2019 ligt het ontwerp voor de wijziging Kruisweg I van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving, (Raadhuisplein 2).

Dit plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ in de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Kruisweg 26/28 in Kootwijkerbroek.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1499-0001 

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1499-/NL.IMRO.0203.1499-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit plan naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.

 

Barneveld, 11 april 2019.