Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 87424Overige overheidsinformatieGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Bennemeersweg 7, Twisk week 15

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van woning

met verzenddatum 02-04-2019

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle voor de beoordeling benodigde adviezen zijn ontvangen. Dit houdt in dat uiterlijk op 21-05-2019 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.