Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 85733Overige overheidsinformatieVerlengen subsidieprogramma 2016-2019 met één jaar

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari 2019;

- de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 12 maart 2019;

 

Besluit

 

Het subsidieprogramma 2016-2019 te verlengen met één jaar tot en met 31 december 2020.

 

3 april 2019

 

 

Griffier Voorzitter