Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 85207Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Vinkelaar 9 in Terschuur, bouwen woning

 

Zaaknummer 2019W0137

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.