Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 76511Overige overheidsinformatieAdviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 27 maart 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

 

19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 3 juli 2018, betreffende een WOB verzoek.

 

20:05 uur:Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 27 november 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend van rechtswege is verleend voor het tijdelijk stallen van caravans, perceel Gageldijk 97a in Maarssen

 

20:40 uur:Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 9 oktober 2018, waarbij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk stallen van caravans aan de Gageldijk 97a in Maarssen buiten behandeling is gelaten

 

De vergadering wordt gehouden in Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden op deze pagina vermeld.