Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 72169Plannen | ruimtelijkOntwerp wijzigingsplan Dorpsstraat 45 te Wervershoof (gemeente Medemblik)

Burgemeester en wethouders zijn van plan het bestemmingsplan “ Dorpskernen III “ te wijzigen voor het perceel Dorpsstraat 45 te Wervershoof.

Het ontwerp wijzigingsplan gaat over de verwijdering van de aanduiding ‘karakteristiek’ op het perceel

 

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u vanaf vrijdag 29 maart 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21, Wognum. Het ontwerp wijzigingsplan is ook in te zien op www.medemblik.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

(planid: NL.IMRO.0420.WPDorpsstraat45-ON01)

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.