Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 67633Beschikkingen | aanvraagaangevraagde omgevingsvergunning Tjaskerlaan 5

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Tjaskerlaan 5 , 3052HL , draagmuur deels doorbreken bij de keuken (datum aanvraag 16-02-2019, dossiernummer OMV.19.03.00223 )

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.