Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 67615Beschikkingen | aanvraagaangevraagde omgevingsvergunning Lijnbaan 100

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Lijnbaan 100 , 3012ER , uitbreiden verdieping restaurant. Reclame plaatsen (datum aanvraag 13-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00280)

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.