Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 67607Beschikkingen | aanvraagaangevraagde omgevingsvergunning Duivenpad 11

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Duivenpad 11, 3055VE , op het terrein van voetbalvereniging Hillegersberg kappen van 19 bomen vanwege veiligheidsrisico (datum aanvraag 14-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00293)

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.