Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 67226Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Spanjaardstraat 71

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Spanjaardstraat 71, 3025TK, splitsen en verbouwen van een woning naar 2 woningen (aanvraagdatum 14-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00292)

 

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.