Gemeenteblad van West Betuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweGemeenteblad 2019, 67192Overige besluiten van algemene strekkingBenoeming leden bezwaarschriftencommissie West Betuwe

Het college heeft de voorzitters en de leden van de nieuwe bezwaarschriftencommissie benoemd. De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke commissie. De leden zijn geen werknemers of bestuurders van de gemeente West Betuwe.

De heer mr. S. Gangabisoensingh en de heer mr. C.W.M. Berendsen zijn benoemd als voorzitter.

De heer C. de Jongh, de heer mr. H.W. J. Leenen, de heer mr. Drs. M. Verhulst en de heer mr. D.J. Westhoven zijn benoemd als leden.

De bezwaarschriftencommissie is onafhankelijk. Inwoners kunnen er in veel gevallen terecht als zij het niet eens zijn met een besluit van de gemeente. De commissie bekijkt dan de zaak opnieuw en brengt advies uit aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dan kan de gemeenteraad, het college van B&W of de burgemeester zijn.