Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 67123Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Groen van Prinstererstraat 87B02

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Groen van Prinstererstraat 87B02, 3038RE, aanleggen van een dakterras (aanvraagdatum 12-03-1019, dossiernummer OMV.19.03.00245)

 

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.