Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2019, 67039Beschikkingen | afhandelingVerleende loterijvergunning voor Rommelmarktcommissie Hervormde gemeente Ameide en Tienhoven aan de Lek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden maken bekend dat zij de volgende loterijvergunning hebben verleend op basis van de Wet op de Kansspelen:

Op 19 maart 2019 is een loterijvergunning verzonden aan Rommelmarktcommissie Hervormde gemeente Ameide en Tienhoven aan de Lek voor het houden van een loterij op 1 juni 2019.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.vijfheerenlanden.nl/bezwaar.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.